Giảm thời gian xuất khẩu xuống dưới 10 ngày

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1596 | Cật nhập: 6/29/2018 8:23:02 AM | RSS

Đây là một trong các mục tiêu vừa được Tổng cục Hải quan đưa ra để cụ thể hóa các nội dụng trong Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 19, Tổng cục Hải quan sẽ chủ trì thực hiện 17 nhóm việc lớn và phối hợp triển khai, tham gia ý kiến với các Bộ, ngành 14 nhóm việc khác.

Một số mục tiêu, giải pháp quan trọng do Tổng cục Hải quan chủ trì như: Rà soát, đánh giá, sửa đổi quy trình, nghiên cứu phương án đơn giản hóa hồ sơ và thủ tục cho DN, phấn đấu đạt mức trung bình của nhóm nước Asean-6; giảm thời gian xuất khẩu là 13 ngày, thời gian nhập khẩu là 14 ngày (đến hết năm 2015); đến hết năm 2016, đạt mức trung bình nhóm nước Asean-4, thời gian xuất khẩu còn dưới 10 ngày, nhập khẩu là dưới 12 ngày.

Giảm thời gian xuất khẩu xuống dưới 10 ngày

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục hải quan theo quy định của Luật; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trong đó đảm bảo Hệ thống VNACCS/VCIS vận hành ổn định, mở rộng thanh toán điện tử, Cơ chế một cửa quốc gia, tiến tới kết nối Cơ chế một cửa ASEAN…

Trích: BAOHAIQUAN.VN