Sẽ KTSTQ nếu DN không bổ sung chứng từ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1386 | Cật nhập: 6/29/2018 8:25:47 AM | RSS
  • Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không sử dụng để áp đặt trị giá hải quan.
  • Bên cạnh đó, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC, trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, cơ quan hải quan thông báo nghi vấn qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, đồng thời yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá khai báo theo quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (1 bản chụp).

  • Theo đó, trong thời hạn tối đa 5 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan thông báo, người khai hải quan nộp bổ sung chứng từ, tài liệu theo yêu cầu và đề nghị tham vấn (nêu rõ thời gian tham vấn), cơ quan Hải quan giải phóng hàng hóa theo quy định tại Điều 33 Thông tư này và tổ chức tham vấn theo quy đinh.

Sẽ KTSTQ nếu DN không bổ sung chứng từ

  • Quá thời hạn 5 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan thông báo, người khai hải quan không nộp bổ sung hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu hoặc không đề nghị tham vấn, cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo, sẽ chuyển các nghi vấn để thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định.

  • Vì vậy, Công ty cần đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện.

Trích: BAOHAIQUAN.VN