Xác nhận trên tờ khai hải quan cho ô tô, xe máy NK

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 1676 | Cật nhập: 6/29/2018 8:23:20 AM | RSS

Hiện nay, theo quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn, thủ tục hải quan được thực hiện chủ yếu qua phương thức điện tử, chỉ còn một số ít trường hợp thực hiện theo hình thức thủ công. Để tạo thuận lợi cho cộng đồng DN và tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan quản lý, Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai việc chia sẻ dữ liệu (về tờ khai XNK) với cơ quan Công an, trong đó có trường hợp các tờ khai đối với ô tô, xe gắn máy để cơ quan Công an làm căn cứ thực hiện thủ tục đăng ký ô tô, xe gắn máy NK.

Xác nhận trên tờ khai hải quan cho ô tô, xe máy NK

Trong khi chưa thực hiện việc trao đổi dữ liệu (điện tử), để giúp người khai hải quan có chứng từ để thực hiện đăng ký cho phương tiện (ô tô, xe gắn máy) với cơ quan Công an, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện việc xác nhận, đóng dấu trên tờ khai (in từ hệ thống thông quan tự động) đối với trường hợp hàng hóa là ô tô, xe gắn máy NK thực hiện thủ tục hải quan điện tử (xe NK theo loại hình quà biếu, quà tặng, xe tài sản di chuyển, xe viện trợ không hoàn lại, xe NK không nhằm mục đích thương mại) sau khi hoàn thủ tục thông quan, cơ quan Hải quan xác nhận, đóng dấu trên tờ khai (được khai báo điện tử) để người khai hải quan làm căn cứ đăng ký phương tiện với cơ quan Công an.

Trích: BAOHAIQUAN.VN